Biljana Đorđević
(1973. Vlasotince)


Diplomirani specijalni pedagog, psihodramski psihoterapeut

Godine 2000. diplomirala je na Beogradskom univerzitetu, na Defektološkom fakultetu i stekla zvanje Diplomirani specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju.
Tokom studija, sticala je praksu u različitim institucijama za mentalno zdravlje, institucijama namenjenim  licima sa invaliditetom(deca oštećenog vida i sluha, deca sa posebnim potrebama), ustanovama za smeštaj dece lišene roditeljskog staranja kao i u institucijama za maloletničku delinkvenciju.

Biljana Đorđević je uključena u psihodramsku psihoterapijsku edukaciju od 1996. godine organizovane od strane Jugoslovenske psihodramske asocijacije (pod supervizijom British Psychodrama Association).
Godine 2002. stekla je zvanje psihodramskog psihoterapeuta. Učestvovala je na seminarima (workshops) internacionalnih psihoterapeuta: Susie Taylor (UK), Oded Nave (Israel), Peter Haywort (UK), Ken Sprag (UK).
Biljana Đorđević je završila uvodni kurs iz Grupne analize, pri Udruženju analiticara – Beograd, a pod supervizijom Instituta za Grupnu analizu – London. U toku je nastavak edukacije u okviru Kliničkog kursa koji ce trajati do 2005. godine.

Trenutno radi kao savetnik u okviru projekta Psychosocial Aid Project – na poslovima psihoterapijske i psihosocijalne pomoći pojedincima i grupama, a posebno mladima  u organizaciji nevladine organizacije IAN Beograd. Fokus profesionalne orijentacije Biljane Đorđević je rad sa izbegličkom populacijom i rad sa traumatizovanim osobama. Tokom 2003. bila je saradnik NVO Familija u projektima namenjenim deci iz hraniteljskih porodica. Trenutno vodi terapijsku grupu u okviru Uvodnog kursa psihodrame u Novom Sadu kao i analitičku terapijsku grupu.

Od samog osnivanja Susret-a saradnik je u projektima namenjem mladima Doma J. J. Zmaj (Zlatne ruke, Ponovo zajedno).