Biljana Slavković
(1967. Beograd)
 

Osnivač Susret-a
Klasični pijanista, psihodramski psihoterapeut

Studije klavira je završila 1990. godine na Novosadskom Univerzitetu, Akademija Umetnosti, u klasi prof. Kemala Gekića. Nakon toga, njen profesionalni put se razvijao u dva pravca – kao izvođača, u oblasti solističke i kamerne muzike (Duo Alba Graeca, ciklus performensa Never on Sunday itd.) i muzičkog pedagoga (M.Š. Mokranjac). Posebno interesovanje za alternativnu edukaciju ostvarivala je od 1996. godine kao saradnik više institucija: Muzička Omladina Srbije, NU Svetozar Marković, College Francais de Las Palmas- Španija.
 

U toku 1998. i 1999. godine Biljana Slavković je vodila autorski projekat Muzikalci u okviru Omladinskog otvorenog kluba, Fonda za otvoreno društvo u Beogradu.
Od 1998. godine je član predsedništva Udruženja Muzičkih Umetnika Srbije i ima status samostalnog umetnika. Saradnik je stručnog časopisa Pro Musica.
Od 1996. godine Biljana Slavković se edukuje pri Jugoslovenskom psihodramskom udruženju (YUPA), pod supervizijom Britanske Psihodramske Asocijacije i stiče zvanje Psihodramskog psihoterapeuta.  Učestvovala je na na seminarima (workshops) internacionalnih psihoterapeuta: Susie Taylor (UK), Oded Nave (Israel), Peter Haywort (UK), Ken Sprag (UK), Allison Singer (UK).
 

Svoja iskustva u primeni psihodrame u radu sa vulnerabilnim grupama dece i mladih Biljana Slavković  je prezentovala na sledećim kongresima u oblasti psihoterapije:Međunarodna psihodramska konferencija, Igalo 2001;Treći svetski kongres psihoterapije, Beč 200215 kongres IAGP (International Association of Group Psychotherapists) u okviru Psychodrama State of the Art – Ongoing Symposium 2003 godine.

Biljana Slavković osniva 1999. godine zajedno sa grupom kolega nevladinu organizaciju "Udruženje građana Susret", a koautor je i voditelj programa ove nevladine organizacije.