Bojana Glušac
(1970. Beograd)


Osnivač Susret-a
Diplomirani specijalni pedagog, psihodramski psihoterapeut

1996. godine diplomirala na Defektološkom fakultetu i stekla zvanje: Diplomirani specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremecajima u društvenom ponašanju. Obaveznu stručnu praksu u toku studija obavljala je u domovima i školama za decu ometenu u razvoju, domovima za decu lišenu roditeljskog staranja kao i ustanovama za izvršenje vaspitnih mera prema maloletnicima (VPD Kruševac, VU Vasa Stajic Beograd, Maloletnicki zatvor Valjevo itd..).

Bojana Glušac je pri Jugoslovenskom Psihodramskom Udruženju pod supervizijom Britanske Psihodramske Asocijacije stekla zvanje Psihodramskog psihoterapeuta. Član je YUPE i u okviru ove organizacije učestvuje na svetskim i evropskim kongresima psihotreapije (Igalo 2001, Bec 2002, Istanbul 2003).
Učestvovala je na na seminarima (workshops) internacionalnih psihoterapeuta: Susie Taylor (UK), Oded Nave (Israel), Peter Haywort (UK), Ken Sprag (UK), Allison Singer.
Bojana Glušac je radila kao okupacioni terapeut u Švajcarskoj, na klinici Schweizerische Epilepsie Klinik, Zurich, Switzerland (1989 – 1992).

Od 2000. godine radi u okviru Savetovališta za psihosocilajnu podršku osoba sa telesnim invaliditetom (deca i odrasli) - Handicap International. Ovaj rad predstavlja jedan od prvih uspešnih vidova grupnog psihoterapijskog rada sa osobama sa invaliditetom primenom psihodramskog metoda. U okviru rada sa ovom populacijom, Bojana Glušac je vodila različite seminare namenjene osobama sa telesnim invaliditetom, a čiji je cilj bio upoznavanje ove ciljne grupe sa temama organizovanja u okviru nevladinog sektora.

Ostali treninzi: Radionice sa sekretarima Crvenog krsta Kosova na temu timskog rada i umrežavanja (IFRC, 2002);
Trenutno vodi terapijsku grupu u okviru Uvodnog kursa psihodrame u Novom Sadu.   
 

Svoja iskustva u primeni psihodrame u radu sa osobama sa invaliditetom Bojana Glušac je prezentovala na sledećim kongresima u oblasti psihoterapije:Međunarodna psihodramska konferencija, Igalo 2001;Treći svetski kongres psihoterapije, Beč 200215 kongres IAGP (International Association of Group Psychotherapists) u okviru Psychodrama State of the Art – Ongoing Symposium 2003 godine.

Bojana Glušac je jedan od osnivača "Udruženja građana Susret", kao i koautor projekata za reformu obrazovanja u Srbiji.