Projekat

PORODICA – MOJE SIGURNO MESTO

Vršnjačka edukacija i kampanja za zaštitu dece i mladih od nasilja u porodici

 

Podržala SO Savski venac kroz javni konkurs za nevladine organizacije u 2007. godini.

Projekat realizovan u periodu novembar 2007. – januar 2008. godine.

Autor i realizacija: stručni tim SUSRET

Ivana Slavkovic, koordinatorka i trener

Jelena Radosavljev Kirćanski, trener

Biljana Slavkovič, trener

 

SAŽETAK REZULTATA PROJEKTA

Formirana grupa mladih aktivista/kinja protiva nasilja u porodici iz 3 gimnazije sa opštine Savski venac (Filološka, IV gimnazija, Gimnazija Sveti Sava).

Grupa aktivista pohađala trening za vršnjačke edukatore/ke i stekla znanja i veštine za vođenje vršnjačkih radionica za prevenciju nasilja u porodici

Vršnjački edukatori/ke izveli vršnjačke radionice za 216 vršnjaka i preneli znanja i informacije o nasilju u porodici u tri gimnazije.

Kampanja sprovedena u svih 10 srednjih škola sa teritorije Savski venac, kroz distribuciju 6000 informativnih lifleta i 100 postera čime je povećana informisanost sve srednjoškolske dece na opštini Savski venac o tome šta je nasilje i kojim se institucijama obratiti za pomoć.

Skrenuta pažnja škola o značaju bavljenja prevencijom nasilja u porodici i značaju aktivnog učestvovanja u zaštiti učenika od nasilja u porodici.

Medijskim praćenjem projekta skrenuta pažnja javnosti na problem nasilja nad decom i mladima, promovisan omladinski aktivizam i povećan uticaj projektnih aktivnosti sa opštinskog na gradski i nacionalni nivo.

 

Detaljnije: Narativni izveštaj o projektnim aktivnostima