Projekat

„Radionica Kreativnog Odrastanja

"OSEĆAM SEBE I DRUGE... ZVUK, POKRET, SCENA, SLIKA“

 

Program kreirao i sprovodio tim „Udruženja građana SUSRET“ u saradnji sa „ Ustanovom kulture Vuk Karadžić“. Projekat je podržao Grad Beograd, Sekretarijat za finansije. S obzirom na ograničena donirana sredstva, projekat se odvijao u kraćem periodu – od 01.10.2006. do 25. 11. 2006.

Program koji je realizovan je  nastavak kontinuiranog rada članova tima SUSRET-a (Biljana Slavković, Ljubica Perović, Predrag Milanović) sa mladima (od 1996. do danas, videti www.susret.org) u oblasti neformalnog obrazovanja na planu ličnog emocionalnog razvoja kroz tehnike i medije  grupnog rada, psihodrame i različitih  vidova umetnosti.  Kreativne radionice su se odvijale u prostorijama partnerske organizacije UK „Vuk Karadžić“, a produkcijska radionica se odvijala u prostorijama SUSRET-a. U završnoj fazi, obe grupe učesnika su se integrisale u veliku kreativnu grupu – koja je pripremila i izvela Javnu prezentaciju na sceni „KULT Tetatra“.

Učesnici

RADIONICE KREATIVNOG ODRASTANJA  je bila grupa učenika (20) iz beogradskih srednjih škola (VI beogradska gimnazija, Filološka gimnazija, Saobraćajna škola i Medicinska škola). U okviru selekcije učesnika i praćenja projekta ostvarena je intezivna profesionalna saradnja sa Pedagoškim društvom Srbije a posebno sa pedagoškom stručnom službom VI beogradske gimnazije.

Dinamika:

Održano je ukupno 24 radionice i završna Javna PREZENTACIJA  “OSEĆAM SEBE I DRUGE -  ZVUK, POKRET, SCENA, SLIKA”  dana 25.11.2006. (“KULT Teatar”) kao refleksija iskustava grupnog procesa učesnika Radionice kreativnog odrastanja. Prezentacija je kroz interaktivni metod uključila publiku – čime je ovaj dogadjaj postao sociodramski dogadjaj i pružio mogućnost sticanja ličnog iskustva, kao i deljenja znanja i veština koju su ponudili članovi Kreativne radionice. Takodje je pozitivan efekat ostvaren i u povezivanju mladih iz različitih škola i delova grada kroz konstruktivnu komunikaciju i u zajedničkom kreativnom činu.

Dostignuća su i na planu edukacije mladih o spostvenim emocijama, ličnim kapacitetima, grupnoj kulturi, toleranciji na različitost, konfliktima i konstruktovnom razrešavanju; veštinama iz oblasti umetničke ekspresije kroz različite medije i tehnike, senzibilizacija na umetnost i osnove estetike.

Osnovni metodi interaktivnosti i  iskustvenog učenja su u potpunosti realizovani i omogućili su brz razvoj ličnih i grupnih kapaciteta kod učesnika.

Izazovi: kao jedan od važnih izazova uspešnosti rada je kraće trajanje projekta od planiranog. Ipak tim SUSRET-a će u toku godine nastaviti delimičan rad sa ovom grupom mladih - na volonterskoj bazi, kako bi se očuvali efekti postignuća i struktura grupe, pre nego što se pronadju sredstva za nastavak ovog razvojnog projekta.

Za SUSRET

Biljana Slavković, član tima “Kreativne radionice odrastanja”