Psihoterapija

 

Važna profesionalna delatnost članova Susreta je i psihoterapija. Psihoterapija je naučna disciplina koja omogućava prevazilaženje psiholoških teškoća u funkcionisanju pojedinca kao i jačanje i razvoj zdravih kapaciteta ličnosti i unutrašnjih snaga.

U okviru udruženja možete dobiti podršku kroz sledeće psihoterapijske modalitete:

  • Psihodramska terapija (grupna)
  • Grupna analiza
  • Porodično savetovanje
  • Individualno savetovanje

Psihoterapeuti Susreta su edukovani kroz evropski prepoznate trening škole u Srbiji i Crnoj Gori i nosioci su Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju. Istovremeno su i nosioci Evropskog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju čime su stekli evropske licence za obavljanje psihoterapije.