Treninzi u oblastima upravljanja ljudskim resursima u poslovnim sistemima

 

Ako je vizija kompanije praćenje modernih tokova poslovanja, onda ulaganje u zaposlene  ima stratešku važnost: ljudski resursi su u 21. veku  najsnažniji izvor za postizanje uspeha i smatraju se nosiocem produktivnosti!

 

KLIJENTI

 

Kontekst

U poslovnim sistemima praktikuju se dve strategije rukovođenja.  Prva je usmerena na profit, a druga na profit i na ljude.  Strategija usmerena na profit je utemeljena na filozofiji da ljudski faktor ne predstavlja toliko bitan deo procesa proizvodnje i kumulacije profita, tj. da je svaki radnik zamenljiv, te se u zaposlene ne treba preterano ulagati.  Strategija usmerena na profit i na ljude bazira se na verovanju da je ulaganjem u zaposlene moguće ostvariti bolje rezultate i veći profit.

Istraživanja  (Izvor: www.surveywerks.com) pokazuju da mereno na kratke staze oba pristupa daju iste rezultate.  Međutim, longitudinalna istraživanja umnogome favorizuju pristup usmeren na profit i na ljude, jer u dužem periodu merenja ova strategija rukovođenja se ispostavila značajno profitabilnijom.   Iako se u startu više vremena i sredstava ulaže u zaposlene, efekti ovakvog načina rukovođenja (lojalnost, zadovoljstvo poslom, duže zadržavanje na poslu, kreativnost, inicijativa, bolja atmosfera u firmi, itd.) su dalekosežniji i izuzetno poželjni u svakom poslovnom sistemu.  Ako se uzmu u obzir nalazi da zamena radnika košta u proseku 25% njegove godišnje zarade i da je u 40% slučajeva razlog odluke da se promeni posao odnos sa menadžmentom i atmosfera u firmi, jasno je na koji način ovakva strategija štedi firmi novac. Treninzi se zasnivaju na rukovođenju usmerenom na ljude i na profit i primenjuju se u poslednje dve decenije u svim razvijenijim poslovnim sistemima u svetu i kod nas.

Kroz program KORAK NAPRED kompanija može unaprediti komunikaciju medju zaposlenima, omogućiti lakše uvodjenje neophodnih promena, ostvariti veću lojalnost zaposlenih, stvoriti i održati klimu koja omogućava kreativnost u radu.

Zaposleni koji se obuče kroz ovaj program u kraćem roku i uspešnije obavljaju svoje poslovne zadatke, a menadžment bolje razume potrebe zaposlenih i  može da deluje u tom smeru.

O trenerima

SUSRET je organizacija osnovana 1999. godine koja okuplja stručnjake za podršku profesionalcima i poslovnim sistemima.  Stručnjaci SUSRETa bave se raznim oblastima individualnog i grupnog savetovanja i treninzima u oblastima upravljanja ljudskim resursima.  Svi  treneri, pored relevantog akademskog obrazovanja  stekli su zvanje grupnih psihoterapeuta sa domaćim i medjunarodnim licencama (licenca YUPA, SDPTJ, Evopski sertifikat za psihoterapiju EAP).

 

 

UČINITE KORAK NAPRED!

Treninzi namenjeni zaposlenima u poslovnim sistemima razvijaju psihološke kapacitete i komunikacijske veštine koje pomažu da se uspešno ispolje profesionalni kvaliteti kod zaposlenih.  Neke od veština koje se u poslovnom sistemu mogu razviti kroz treninge su: bolja komunikacija, kvalitetni timski rad, kontrola sresa, inicijativa, veća samostalnost u donošenju odluka, lakše prilagođavanje na promene, efikasniji vremenski menadžment i sl. Treninzi su namenjeni svim strukturama poslovnih sistema i, u skladu sa strategijom menadžmenta firme i preporukama tima SUSRETa, mogu biti sprovedeni sa svim zaposlenima ili sa određenom grupom.  

PROCENA POTREBA: Da bi se bolje utvrdile koje su potrebe firme, tj. u kom pravcu bi bilo najbolje usmeriti treninge, SUSRET preporučuje procenu (assessment).  Procenom se dobijaju dragoceni podaci na osnovu psiholoških upitnika i strukturiranih intervjua.  Npr. procena daje podatke o atmosferi u firmi, zadovoljstvu zaposlenih, opcijama koje bi mogle doprineti boljoj organizaciji vremena i zadataka i sl.  Ukratko, ovakva metodologija pruža bolji uvid u trenutno stanje i mogućnosti uspešnijeg korišćenja ljudskih resursa.  Obzirom da je svaki poslovni sistem specifičan, trebalo bi ispitati kako dati sistem funkcioniše i koju bi strategiju trebalo primeniti da bi se to unapredilo.  Svi podaci su poverljivi i niko od učesnika treninga, kao ni sam poslovni sistem neće biti izložen citiranju nalaza ili bilo kojem drugom obliku ponašanja od strane trenera kojim bi se ugrozila njihova diskrecija i sigurnost.

TEME I METOD:  Treninzi obuhvataju sledeće oblasti: timski rad i izgradnja tima, self-menadžment i planiranje vremena, veštine komunikacije, asertivnost, redukcija stresa i sindroma sagorevanja, liderstvo, prezentacione veštine i drugo. Idealan broj učesnika je 15 ali se može raditi i sa 20 učesnika. Treninzi se sastoje iz predavanja i prezentacija, diskusija i  individualnih i grupnih vežbi. Sve teme pokrivene su radnim materijalima i edukativnim materijalima za svakog učesnika. Veći broj trenga radi se dva dana, osim manjeg broja tema koje se obradjuju u toku jednog dana.

EVALUACIJA: Kako znamo da li su ovakvi trenizi uspešni?  Posle treninga rade se dva oblika evaluacije uspešnosti.  Najpre, direktno po završetku svakog treninga učesnici popunjavaju upitnik iz koga saznajemo o njihovom neposrednom zadovoljstvu treningom, spremnosti da usvoje predložene modele i njihovoj proceni o mogućnosti uvođenja ovog modela u određeni poslovni sistem.  Ipak, da bi se promene videle, neophodno je da prođe neko vreme.  Međuljudske veštine, kao i sve druge, zahtevaju vežbu i podršku socijalnog okruženja.  Treneri SUSRETA imaju zadatak da motivišu učesnike na promenu i da edukuju menadžment o načinima podsticanja ovakvog modela ponašanja u socijalnom okruženju.  Longitudinalna evaluacija se preporučuje u periodima 6 meseci, godinu dana i dve godine nakon treninga.

 

KORAK NAPRED - osnovni trening program za povećanje efikasnosti u poslovnim sistemima namenjen je:

  • Onom poslovnom sistemu čiji rukovodioci žele da unaprede poslovanje koristeći savremene metode treninga.
  • Svim strukturama u okviru tog sistema, jer je uloga svakog zaposlenog važna za uspešno funkcionisanje poslovnog sistema.

 

 

Ispitivanje potreba i dizajn Psihološkog treninga za Omladinsku školu OFK Beograd

Trening je usmeren  na razvoj ljudskih resursa u sportskom klubu, jer se na ljudskim resursim bazira uspešnost. Cilj delovanja je usmeren na dva nivoa. Prvi nivo je pomoć u ličnom razvoju svakog pojedinca u cilju uspostavljanja balansa ličnih ciljeva i ciljeva sportskog tima. Drugi nivo je delovanje na razvijanje uspešne medjusobne komunikacije  I timskog duha izmedju članova sportskog tima na vertikalnom i horizontalnom nivou.

Program treninga  za Omladinsku školu OFK Beograd je namenjen mladima, najperspektivnijim igračima koji su u značajnoj fazi psiho – fizičkog, emocionalnog i profesionalnog razvoja (period adolescencije, uzrast od 15 do 20  godina).

 

Treneri SUSRETa  - CSAI konsultanti 07./08.

Treneri SUSRETa  su u procesu selekcije izabrani za članove trenerskog tima u svojstvu CSAI konsultanata 07./ 08.

CATALOUGE

CSAI CONSULTANTS ‘07/’08   
 
The Preparation of Advocacy Resource Persons (PARP) project is the cornerstone of CSAI’s training component, which will involve top-assessed trainers from ten civic organizations selected through ISC/CSAI’s mapping of active training providers in Serbia.

 ISC CSAI Advocacy Resource Persons (ARPs) are highly skilled consultants who can assist civil society organizations through activities such as training, consulting and technical assistance in CSO-implemented advocacy initiatives. ARPs are introducing rather new concept of tailor- made trainings, which will be focused on the technical aspect of assisting organizations in planning, implementing and monitoring of advocacy activities under the projects that will be supported by ISC/CSAI through the Advocacy in Practice (AP) grants in 2007/08.  

 

SUSRET 

NGO “Susret“ is a non-political, non-government, non-profit association funded in 1999.  

Association of citizens “SUSRET” have been supported by several international donators. Collaboration with other local NGOs, state institutions, local government, scholar institutions, social support institutions and local government is very present in daily work of “SUSRET”. 

Activities of the NGO are focused on creating and realizing:

  • Marginalized groups Psychosocial Support Projects; especially for children and youth.
  • Tuition for experts in the field of education and child development as well for experts in supporting professions (teachers, educators, psychologists, pedagogies, defectologists and psychotherapists)
  • Individual and group psychotherapy and counseling
  • Trainings for Human Resources Management in business systems

Coaching

Treneri: Ivana Slavković                                        Biljana Slavković

http://www.iscvt.org/where_we_work/serbia/