Psiho - socijalni projekti

 

Od osnivanja Udruženja građana Susret realizovani su kratkoročni i dugoročni projekti za decu i mlade lišene roditeljskog staranja, izbeglu i raseljenu decu i mlade, decu i mlade žrtve nasilja u porodici..

 

Samostalno realizovani projekti

Projekat

Donator / Podrška

Detalj iz projekta

Susret

Save the Children UK

“Radili smo i te psihičke radionice... Prvo je bilo smorno, a onda smo se lepo upoznali... i onda smo radili na svojim problemima”
(Sever, 18 godina)
...

Let’s meet
(Susretnimo se!)

International Federation of Red Cross
and
Crescent Societies

“Prvi put smo zajedno kupili semenke i bez svadje ih podelili"
(Jovana, 10 godina)
...

Zlatne ruke

Catholic Relief Services

Cilj
Poboljšanje socijalnog položaja dece lišene roditeljskog staranja, unapredjenje kvaliteta života, podrška za osamostaljivanje po izlasku iz ustanove socijalne zaštite kao i afirmacija i podizanje nivoa samopoštovanja i ličnog integriteta ove dece i mladih.
...

Ponovo zajedno

Balkan Community
Initiative Fund

Rezultati
Iz pisma zahvalnosti volonterima i medijima:
“Zadovoljstvo nam je obavestiti Vas da je aukcija kreativnih radova mladih bez roditeljskog staranja koje je organizovalo Udruženje gradjana Susret i
Balkan Community Initiative Fund u Rex -u dana 6.12. u potpunosti uspela. ...

 Psihosocijalna podrška dece
i
mladih žrtava nasilja u porodici

Save the Children UK

Rezultat
Ovaj pilot projekat je potvrdio opravdanost potrebe da se u „Skloništu za žrtve nasilja u  porodici“ obezbedi kontinuirana aktivnost od strane profesionalaca koji su obučeni za rad sa decom  - direktnim i indirektnim žrtvama nasilja
...

 

Projekti realizovani u saradnji

Projekat

Saradnja sa

Detalj iz projekta

Radionice psihosocijalne podrške namenjene marginalizovanim grupama dece i mladih

NANSEN centar

Aktivnosti
Psihodramske radionice za mlađi školski uzrast i adolescente. ...

Psihološka priprema kandidata
za prijemne ispite
na umetnickim akademijama

DOM OMLADINE BEOGRAD

Aktivnosti
Ciklus psihodramskih radionica i završna javna prezentacija “Performance” u Sali Doma omladine. Voditelji
Ivana Slavković i Irena Ristić. ...

Distribucija humanitarne pomoći deci smeštenoj Dom J. J. Zmaj i ustanovu socijane zaštite u Zvečanskoj ulici u Beogradu

IAN
i
Save the Children UK

Cilj
Poboljšanje teških životnih uslova koji su u ovom periodu bili prisutni u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji ...

Susret
dečja
radionica BEMUS-a
2003. i 2004.
BEMUS

Aktivnosti
DEČJA RADIONICA BEMUSa 2003 odvijala se u maloj grupi dece uzrasta 10  -  12 godina, učenika beogradske osnovne škole «Mihailo Petrović Alas». Kroz kreativni  rad ...

„RADIONICA KREATIVNOG ODRASTANJA”

"OSEĆAM SEBE I DRUGE... ZVUK, POKRET, SCENA, SLIKA“

„Ustanova kulture Vuk Karadžić“

Program koji je realizovan je nastavak kontinuiranog rada članova tima SUSRET-a (Biljana Slavković, Ljubica Perović, Predrag Milanović) sa mladima (od 1996. do danas) u oblasti neformalnog obrazovanja na planu ličnog emocionalnog razvoja kroz tehnike i medije  grupnog rada, psihodrame i različitih  vidova umetnosti.